Inntjening2020-12-21T11:41:00+00:00

ESTIMAT KALKULATOR

ESTIMAT KALKULATOR

Estimer din totalinntjening per andel, basert på hvor mye hver ASIC maskin miner inn per dag.

START BEREGNING

0$

Takk for din interesse!

Velg et inntjeningsbeløp

Dette kalkuleres basert på en antatt daglig inntjening per ASIC miner i andelslaget.

KR 200

Daglig snittinntjening

KR 220

Daglig snittinntjening

KR 240

Daglig snittinntjening

KR 260

Daglig snittinntjening

KR 280

Daglig snittinntjening

KR 300

Daglig snittinntjening

Du må velge en estimert inntjening per dag

Neste

Estimert totalfortjeneste per andel:

DETTE ER KUN ET ESTIMAT! Det endelige resultate kan bli høyere eller lavere.

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :

BESTILL ANDELER

Følgende parameter og faktorer er brukt i vår estimat kalkulator:

Estimat kalkulatoren gir ikke et fasitsvar på hvor mye du kommer til å tjene på din investering og andelsleie. Det er en indikator på hvor mye det er mulig å tjene med nevnte parameter, og stabile faktorer. Mange faktorer varierer over tid, og kan påvirke det endelige resultatet. Resultatet kan bli høyere eller lavere.

Vi har kalkulert basert på kryptoutvinning med ASIC maskiner av den til enhver tid kraftigste typen som er mulig å kjøpe inn på hvert innkjøpstidspunkt. Estimat kalkulatoren gir deg mulighet til å velge ett (1) estimert daglig inntjeningsbeløp per ASIC maskin på mellom kr 200 og kr 300. Eksempelvis har dagens kraftigste ASIC maskin en daglig inntjening på ca kr 250 (08.10.2018). For eksempel, hvis du tror at snittinntjeningen per ASIC blir kr 240 per måned, da klikker du på kr 240. Resultatet blir beregnet, og vises automatisk. Resultatet som vises er basert på et snitt over 40 måneder f.o.m. andre driftsår. Det er beregnet 3-4 store investeringer i ny maskinvare per år for første og andre driftsår med fulltegnet andelslag. Det blir altså minet–>kjøpt inn ASIC–>minet med flere ASIC–>kjøpt inn enda flere ASIC–> osv. Dette resulterer i et stort antall ASIC maskiner som genererer betydelige inntekter til laget. Det er tatt høyde for at det blir tilgjengelig bedre og kraftigere utvinningsmaskiner i oppstartsfasen, og i løpet av den 2 år lange investeringsperioden som følger. Kraftigere ASIC maskiner som tilkommer laget i løpet av perioden, vil kompensere for økt vanskelighetsgrad. Størrelsen på denne kompensasjonen kan vi ikke si noe om, da det er en fremtidig faktor. Resultatet du får ut fra estimat kalkulatoren er din estimerte totale inntjening per andel over en periode på 40 måneder f.o.m. andre driftsår. Vi fortsetter med utvinning utover 40 måneder, så lenge inntjeningen er høyere enn kostnadene. Corepex tar 20% av all inntjening til driftsutgifter som, lager, logistikk, administrasjon og andre selskapskostnader. Dersom den faktiske inntjening per dag er lavere enn valgmulighetene i kalkulatoren på det tidspunktet du benytter den, kan du se bort fra estimat resultatet. Blir det faktiske utfallet av en annen karakter, vil det påvirke det endelige resultatet. Stor reduksjon i valutakurser, høye strømpriser, etterslep på ny teknologi innen utvinning og generell økning i driftskostnader er eksempler på hva som kan påvirke det endelige resultatet. Vi gir ingen garantier eller lovnader om hvor mye du kan tjene på din investering i andeler. Hele din investering kan gå tapt. Vår sterke anbefaling er at du selv setter deg godt inn i markedet for utvinning av kryptovaluta før du invester.

Investering i kryptoutvinning medfører risiko. Vi anbefaler nøye risikovurdering før du kjøper.

SELG ANDELER
TJEN KR 500,- PER ANDEL.

REGISTRER DEG HER

COREPEX AS

Corepex AS ble etablert i 2012. Har sitt hovedkontor i Bergen, og driver primært innen utvinning av kryptovaluta.

KONTAKT OSS

  • Johan Berentsens vei 63. 5160 Laksevåg.
  • +4745413866
  • info@corepex.no