Butikk

Butikk
  • Etableringsavgift inkl. første månedsleie: kr 5150,-  Månedsleie: kr 150,-  Du leier, vi drifter og utbetaler fortjeneste. Du trenger ikke tenke på noe, vi gjør alt. Hvert andelslag består av 350 andeler. Antall utvinningsmaskiner som andelslaget disponerer, øker proporsjonalt med investeringsstyrken i laget. For å sikre en jevn og bærekraftig vekst, går 100% av overskuddet fra «gruvedriften» det første driftsåret med fulltallig andelsutleie, til investering i ny maskinvare. Dette reduseres til 35% for det neste driftsåret. 100% av overskuddet går til andelsleierne i de påfølgende driftsår. Alt overskudd fordeles mellom andelsleierne i forhold til hvor mange andeler som leies av den enkelte. Utbetaling av overskudd utføres kvartalsvis på kontinuerlig basis, og starter etter at vi har lagt bak oss et helt driftsår med 350 aktive andeler. Vi sender månedlig epost faktura for betaling av abonnement. NB! Det er ingen begrensning på hvor mange andeler du kan kjøpe.
  • Etableringsavgift inkl. første månedsleie: kr 10300,-  Månedsleie: kr 300,-  Du leier, vi drifter og utbetaler fortjeneste. Du trenger ikke tenke på noe, vi gjør alt. Hvert andelslag består av 350 andeler. Antall utvinningsmaskiner som andelslaget disponerer, øker proporsjonalt med investeringsstyrken i laget. For å sikre en jevn og bærekraftig vekst, går 100% av overskuddet fra «gruvedriften» det første driftsåret med fulltallig andelsutleie, til investering i ny maskinvare. Dette reduseres til 35% for det neste driftsåret. 100% av overskuddet går til andelsleierne i de påfølgende driftsår. Alt overskudd fordeles mellom andelsleierne i forhold til hvor mange andeler som leies av den enkelte. Utbetaling av overskudd utføres kvartalsvis på kontinuerlig basis, og starter etter at vi har lagt bak oss et helt driftsår med 350 aktive andeler. Vi sender månedlig epost faktura for betaling av abonnement. NB! Det er ingen begrensning på hvor mange andeler du kan kjøpe.
  • Etableringsavgift inkl. første månedsleie: kr 15450,-  Månedsleie: kr 450,-  Du leier, vi drifter og utbetaler fortjeneste. Du trenger ikke tenke på noe, vi gjør alt. Hvert andelslag består av 350 andeler. Antall utvinningsmaskiner som andelslaget disponerer, øker proporsjonalt med investeringsstyrken i laget. For å sikre en jevn og bærekraftig vekst, går 100% av overskuddet fra «gruvedriften» det første driftsåret med fulltallig andelsutleie, til investering i ny maskinvare. Dette reduseres til 35% for det neste driftsåret. 100% av overskuddet går til andelsleierne i de påfølgende driftsår. Alt overskudd fordeles mellom andelsleierne i forhold til hvor mange andeler som leies av den enkelte. Utbetaling av overskudd utføres kvartalsvis på kontinuerlig basis, og starter etter at vi har lagt bak oss et helt driftsår med 350 aktive andeler. Vi sender månedlig epost faktura for betaling av abonnement. NB! Det er ingen begrensning på hvor mange andeler du kan kjøpe.

COREPEX AS

Corepex AS ble etablert i 2012. Har sitt hovedkontor i Bergen, og driver primært innen utvinning av kryptovaluta.

KONTAKT OSS

  • Johan Berentsens vei 63. 5160 Laksevåg.
  • +4745413866
  • info@corepex.no